×
By using this site you agree to the use of cookies for analytics. Read more ›
Accept

HelsinkiMissio: Otetaan vanhusten elämänkokemuspääoma käyttöön

HelsinkiMissio haluaa vanhusten viikolla 4.-11.10. muistuttaa, että korkean iän saavuttaneet ovat yhteiskunnalle voimavara. Pitkään eläneillä ihmisillä on korvaamatonta viisautta ja perspektiiviä, joita voitaisiin yhteiskunnassamme hyödyntää huomattavasti nykyistä paremmin.

– Huoltosuhde- ja vanhustenhoitokeskustelut ovat tärkeitä keskusteluja, mutta luovat kapeaa näkökulmaa vanhuuteen elämänvaiheena, toteaa HelsinkiMission kansalaistoiminnan johtaja Henrietta Grönlund. Tutkimusten mukaan vanhukset kokevat, että yhteiskunnan ongelmalähtöinen suhtautuminen heihin lisää heidän yksinäisyyden kokemustaan. Yksinäisyyden negatiivinen kokemus taas tutkitusti heikentää sekä henkistä että fyysistä terveyttä.

Sodan, jälleenrakennuksen ja monta muuta vaihetta Suomen lähihistoriassa nähneiltä senioreilta voisimme saada tarvittua näkökulmaa esimerkiksi yhteiskuntamme taloudellisiin haasteisiin tai pakolaiskysymykseen. Heillä olisi annettavaa nuorempien ihmisten merkityksen ja läsnäolon etsintään. HelsinkiMissiossa tämä huomataan esimerkiksi nuorempien vapaaehtoisten ja heiltä apua tai tukea saavien seniorien kohtaamisissa.

Sukupolvien väliset kohtaamiset rikastuttavat elämää

HelsinkiMission vapaaehtoiset keikka-auttajat ovat tänä vuonna käyneet yli tuhat kertaa auttamassa senioria ulkoilussa, lääkärikäynnillä sekä arjen askareissa, yli sata tukihenkilö-seniori-paria tapaa toisiaan säännöllisesti ja Aamukorva –auttavassa puhelimessa on käyty noin 3000 keskustelua vapaaehtoisen päivystäjän ja seniorin välillä.

HelsinkiMissio muistuttaa, että vaikka toiminnan tarkoitus on seniorien yksinäisyyden vähentäminen ja arkinen apu, myös järjestön sadat vapaaehtoiset saavat toiminnasta paljon. – Seniorin tukihenkilönä toimiminen ei ole harrastus, vaan elämäntapa: hyvä keino auttaa ja saada itse jotakin samalla. Tuntuu hyvältä olla hyödyllinen, seniorin tukihenkilö Kimmo Nieminen kertoo.

– Kiireetön yhteinen hetki seniorin kanssa on parasta arjen mindfulnessia. Korkean iän saavuttaneilla ei enää ole kiire, tarve suorittaa tai esittää mitään. Heiltä saatu aito läsnäolo on eliksiiriä meille ruuhkavuosissa juokseville. Elämänkokemukset tuovat perspektiiviä myös arkisiin haasteisiin, toteaa Grönlund. HelsinkiMissiossa etsitäänkin korkeampaan ikään ehtineitä vapaaehtoisia muun muassa sukupolvien kohtaamista edistävään Albertin olohuoneen toimintaan seurustelemaan lasten ja vanhempien kanssa.

HelsinkiMissio haastaa vanhusten viikolla suomalaiset vastavuoroisiin kohtaamisiin yli sukupolvien: osallistumaan vapaaehtoistoimintaan, muistamaan yksinäistä sukulaista tai vaihtamaan kuulumiset naapurin tai kaupan kassalla. Nämä kohtaamiset voivat rikastuttaa omaa ja toisen päivää merkittävästi. Sukupolvien välinen myötätuntoinen ja arvostava kohtaaminen on mahdollisuus kaikille asianosaisille, ja vaikuttaa myös osaltaan yhteiskunnalliseen ilmapiiriin.

Arkiset teot eivät yksin riitä, vaan vanhusten palveluihin ja toimeentuloon pitää yhteiskuntana panostaa. Voimme kuitenkin jokainen osaltamme muistaa ja myös viestittää, että iäkkäät ihmiset ovat arvokkaita ja arvostettuja, eivät kuluerä tai ongelma.

Viite: Tutkimus: Hanna Uotila, Vanhuus ja yksinäisyys. Tutkimus iäkkäiden ihmisten yksinäisyyskokemuksista, niiden merkityksistä ja tulkinnoista. Tampereen yliopisto 2011. https://tampub.uta.fi/bitstream/handle/10024/66801/978-951-44-8553-4.pdf?se

Lisätietoja:
Kansalaistoiminnanjohtaja Henrietta Grönlund, 045 872 1870 henrietta.gronlund@helsinkimissio.fi
Viestintäpäällikkö Kristiina Backberg, 044 733 1544,  kristiina.backberg@helsinkimissio.fi