×
By using this site you agree to the use of cookies for analytics. Read more ›
Accept

Resonaarissa kaikki soittaa

RESONAARIN ESITTELY

Musiikin erityispalvelukeskus Resonaari on erityismusiikkikasvatuksen, kuntoutuksen ja musiikkiterapian erityisosaamisyksikkö ja innovaatiokeskus. Resonaari toimii musiikin erityispedagogiikan kotimaisena sekä kansainvälisenä edelläkävijänä.

Toiminnallisesti Resonaari jakaantuu

 1. erityisryhmille suunnattuun musiikkikouluun, jossa syksyllä 2015 opiskelee 250 oppilasta.
 2. asiantuntijapalvelukeskukseen, joka tuottaa erityismusiikkikasvatuksen ja musiikin avulla tapahtuvan kuntoutuksen asiantuntija- ja kulttuuripalvelua valtakunnallisesti ja kansainvälisesti sekä
 3. erityisryhmien ammattimaiseen Resonaarigroup-yhtyeseen.

Resonaari on yksi Helsinkimissio ry:n toimintamuodoista ja Resonaarin toimintaa valvoo yhdistyksen hallitus. Resonaarin eri toiminnot muodostavat kansallisesti ja kansainvälisestikin tarkasteltuna ainutlaatuisen toiminta-, osaamis- ja innovaatiokeskuksen.

 

RESONAARIN MUSIIKKIKOULU  – erityisryhmille ja erilaisille oppijoille suunnattu musiikkikoulu.

Resonaarin musiikkikoulussa on 250 oppilasta. Suurin yksittäinen kohderyhmä on kehitysvammaiset ihmiset. Muita kohderyhmiä ovat mm. liikunta- ja näkövammaiset, tarkkaavaisuushäiriöiset, oppimishäiriöistä kärsivät ja mielenterveyskuntoutujat. Uusin Resonaarin oppilasryhmistä on seniorit.

Vaikka oppilaiden oppimistavoitteet ja -valmiudet ovat erilaisia, jokaista opetetaan tavoitteellisesti yksilöllisen opintosuunnitelman mukaisesti. Helsingin kaupunki myönsi Resonaarin musiikkikoululle taiteen perusopetusoikeuden vuonna 2004, joten koululla on virallinen musiikkikoulun asema. Resonaarin musiikkikoulu on käynnistänyt oppimisen demokratialiikkeen – koulu on antanut tuloksillaan vahvan näytön erilaisten oppijoiden oppimispotentiaalista.

 

RESONAARIN ASIANTUNTIJAPALVELUT – erityismusiikkikasvatuksen kehittämis- ja tutkimustoiminta sekä asiantuntija-palvelut.

Resonaarin asiantuntijapalvelujen tavoite on palvella musiikkia työssään tai toiminnassaan käyttäviä, erityisryhmien parissa työskenteleviä tahoja ja toimijoita. Asiantuntijapalvelut palvelevat kaikkia musiikista ja musiikkitoiminnan vaikutuksista ja merkityksistä kiinnostuneita ihmisiä.

Asiantuntijapalvelut toimivat tiedon ja osaamisen jakajana sekä uuden tiedon tuottajana, kehittäjänä ja innovoijana. Asiantuntijapalvelut tukevat hyvien ja toimivien käytänteiden käyttöönottoa ja juurtumista eri toimintaympäristöissä. Samalla ylläpidetään, vahvistetaan ja laajennetaan Resonaarin olemassa olevaa toimijoiden verkostoa, tarjotaan sille konsultaatio- ja informaatiopalveluja, järjestetään koulutusta ja osallistutaan vertaiskehittämiseen tai vastaavien hankkeiden suunnitteluun ja toteuttamiseen.

Resonaarilla on laaja kansallinen ja kansainvälinen verkosto ja keskuksen vaikutus erityismusiikkikasvatukseen ja laajemmin kaikkeen musiikkitoimintaan on kiistaton. Samalla Resonaari on nostanut erilaiset oppijat musiikillisina toimijoina yhteisön keskiöön.

 

RESONAARIGROUP – erilaisten oppijoiden ammattiorkesteri.

Resonaarigroup on kuuden kehitysvammaisen ja erilaisen oppijan yhtye, joka harjoittelee ja toimii Resonaarissa.

Resonaarigroupin toimintaa voidaan pitää osin ammattimaisena ja tavoitteena on, että yhtyeen toiminta voidaan jatkossa vakiinnuttaa ammattiorkesteritoiminnaksi. Resonaarigroup luo uutta suomalaiselle kulttuurikentälle – yhtye on luomassa muusikkouden demokratiaa ja erilaiset oppijat ovat nousseet tasa-arvoisiksi taiteilijoiksi muiden taiteilijoiden rinnalle. Resonaarigroup ravisteleekin omalla ammattitaidollaan koko suomalaisen taiteen kenttää.

 

RESONAARIN TOIMINTA ON

 • AINUTLAATUISTA
  • Resonaarista on erityisryhmien musiikkitoiminnan monipuolinen osaamiskeskus. Toiminta on ainutlaatuista kansainvälisestikin tarkasteltuna.
 • INNOVOIVAA
  • Resonaarissa on syntynyt erityismusiikkikasvatuksen ja sosiaalisten innovaatioiden rinnalla uudenlaisia toimintamalleja ja lähestymistapoja musiikkikasvatuksen kaikkiin toiminta-alueisiin mutta myös terapiaan, kuntoutukseen ja erityisopetukseen. Uudenlaisen toiminta edistää osallisuutta ja valtaantumista.
 • VALTAKUNNALLISTA JA KANSAINVÄLISTÄ
  • Resonaarin verkosto ja tunnettuus on laaja ja Resonaarin tarjoama asiantuntijapalvelu on kysyttyä. Resonaari palvelee valtakunnallisesti niin yksityisiä ammattilaisia kuin eri organisaatioitakin (esimerkiksi järjestöt, yhdistykset jne.). Lisäksi yhteistyötä tehdään eri oppilaitosten ja yliopistojen kanssa. Suorien kontaktien lisäksi verkkopalvelujen tarjontaa on kehitetty jatkuvasti.
 • IHMISLÄHEISTÄ JA LAAJA-ALAISTA
  • Resonaarin vaikuttavuus ulottuu eri toimintaympäristöihin ja ikäryhmiin samoin kuin kaikkiin erilaisten oppijoiden ryhmiin. Resonaarin toiminta vahvistaa ja mahdollistaa osallisuutta ja luo sitä kautta tasa-arvoisempaa toimijuutta.
 • VAIKUTTAVAA
  • Resonaarissa toiminnan kärki kiteytyy haasteeseen toimia siten, että kaikki soittaa. Toiminnan keskiössä ja lähtökohtana on aina ihminen ja hänen yksilölliset lähtökohtansa. Tätä kautta Resonaarin vaikuttavuus näkyykin asiakkaiden ja kohderyhmien arjessa ja hyvinvoinnissa. Toisaalta vaikuttavuus näkyy ammattilaisten ja toimintoja järjestävien tahojen käytänteissä, mutta myös asenteissa erilaisuutta kohtaan. Vaikutukset heijastuvat taiteen toimijoihin ja koko suomalaiseen kulttuurikenttään. Resonaari toimii kohderyhmiensä edunvalvojana olemalla mukana eri verkostoissa ja työryhmissä, tutkimushankkeissa sekä aktiivisena keskustelun herättäjänä ja ylläpitäjänä. Vaikuttavuus heijastuu siten myös laajemmin koko yhteisöön.