×
By using this site you agree to the use of cookies for analytics. Read more ›
Accept

Historia

RESONAARI 20 VUOTTA

Resonaarissa uskalletaan ajatella toisin

Tiesitkö, että ennen Resonaarin perustamista vuonna 1995 kehitysvammaisten ihmisten musiikinopetus oli lapsenkengissä? Tuolloin ei voitu edes uneksia, että kehitysvammaiset muusikot edustaisivat Suomea Euroviisuissa…  Resonaari on ainutlaatuinen musiikkikoulu ja asiantuntijakeskus. Se on edistänyt musiikinopetuksen tasa-arvoa jo 20 vuotta. Resonaarin periaatteena on, että kaikki oppivat soittamaan.  Työ jatkuu, ja sen rinnalla tehdään tutkimusta ja kehitetään opetusmenetelmiä. Yhä useammalle erilaiselle oppijalle tarjoutuu tilaisuus hankkia soittotaito, jonka myötä elämään tulee osaamisen iloa ja osallisuutta.

2015

Resonaari 20 vuotta

Resonaari juhlii 20 -vuotisjuhlavuottaan näyttävästi. Tammikuussa juhlavuosi käynnistyy Resonaarigroupin kahden CD:n sekä Riskiryhmän DVD:n yhteisellä julkaisukeikalla. Toukokuussa toteutetaan Resonaarin toistaiseksi suurin tapahtuma, kaksi Resonaari soi -konserttia Savoy-teatterissa. Kahden illan aikana lavalle nousee yli 120 musiikkikoulun oppilasta. Konsertteja seurataan livenä Resonaarin kotisivujen streamin kautta useasta eri maasta.  

Syksyllä 2015 Resonaarin musiikkikoulussa uuden lukuvuoden aloittaa ennätysmäärä oppilaita, 250. 

Kuvionuotit YLE:n Elävässä arkistossa

Kuvionuotit ovat olleet esillä kotimaan medioissa usein. YLE:n Elävästä arkistosta löytyy koottuna kuvionuotteihin ja Resonaariin liittyviä videoklippejä.

Kuva www.yle.fi

2014

Markku Kaikkonen komission johtoon

Resonaarin johtaja Markku Kaikkonen valittiin ISME:n Music in Special Education, Music Therapy and Music Medicine -komission puheenjohtajaksi kaudelle 2014 - 2016. Komissioon kuuluu kuusi asiantuntijajäsentä eri puolilta maailmaa. Komissio perustettiin vuonna 1974. Se työskentelee musiikkiterapian ja erityismusiikkikasvatuksen alojen kehittämiseksi.

International Society for Music Education, ISME,  is a worldwide organisation that seeks to celebrate the diverse ways that people engage with, and develop in and through, music. Founded in 1953, ISME represents an international, interdisciplinary, intercultural network of professionals who strive to understand and promote music learning across the lifespan. We share a commitment to culture, education, conservation and the durable development of our cultural heritage, and to evidence-based policy and practice.

2012

Kannustuspalkinto Kordelinin säätiöltä

Musiikin erityispalvelukeskus Resonaari sai Alfred Kordelinin säätiön kannustuspalkinnon kannustuksena musiikkikasvatuksen ja musiikin avulla tapahtuvan kuntoutuksen alalla tehtävään työhön. Palkinto jaettiin säätiön vuosijuhlassa 6.11.2013.

Alfred Kordelinin yleinen edistys- ja sivistysrahasto antaa kannustuspalkintoja henkilölle tai yhteisölle, joka on alallaan esittänyt yhden tai useamman kiistattoman näytön lahjakkuudestaan tai menestyksestä kulttuuri- tai yhteiskuntatoiminnassa ja jonka tämän perusteella voidaan odottaa yltävän merkittäviin saavutuksiin myös vastaisuudessa. Palkinnoista päättää säätiön lisätty hallitus, ja esityksiä saajista tekevät jaostot.

Markku Kaikkonen komission jäseneksi

Resonaarin johtaja Markku Kaikkonen valittiin International Society for Music Education eli ISME:n Music in Special Education -komissioon, johon kuuluu kuusi asiantuntijajäsentä eri puolilta maailmaa. Komissio perustettiin vuonna 1974. Se työskentelee musiikkiterapian ja erityismusiikkikasvatuksen alojen kehittämiseksi.

Kuva Pekka Elomaa 

2011

Music for All -hanke

Euroopan Unionin Interrog- ohjelman rahoituksella v. 2009 - 2011 toteutetuttu kansainvälinen yhteistöprojekti tuottaa Erityismusiikkikasvatuksen käsikirjan + DVD:n joka julkaistaan suomeksi, latviaksi, viroksi ja englanniksi. 

Resonaarin hyvät käytänteet

Resonaari hyväksytään ainoana pohjoismaisena esimerkkinä hyvistä käytänteistä musiikin hyödyntämisessä kestävän yhteisöllisen kehityksen tukijana YK:n alaisen International Counsil for Caring Communities - neuvoston Music as a natural resource: Solutions for social and economic issues -hakemistoon. Syksyllä 2011 hakemistosta julkaistiin 3. uudistettu painos.

2010

Resonaari 15 vuotta

Resonaari juhlii 15 -vuotisjuhlavuottaan. Resonaarigroup matkustaa Japaniin konserttikiertueelle ja juhlavuoden Resonaari soi -konsertti julkaistaan DVD:nä.

Kaikki soittaa -projekti

RAY:n rahoittamassa projektissa (2009 - 2011) keskitytään uusiin kohderyhmiin. Resonaarissa luodaan musiikkikouun oppilaita varten uusi vapaaehtoistoiminnan malli, Soittokaveri. Seniori-ikäisiä oppilaita varten luodaan bänditoimintamalli. Kaikki soittaa -verkkopalvelu avataan. 

Tutkimus- ja kehitystyössä pohditaan, miten henkilö siirtyy musiikkitoiminnan kautta yhteiskunnan marginaalista kohti sen keskiötä, aktiiviseksi toimijaksi. "Näkymätön muuttuu näkyväksi" -ajattelu tuottaa uuden käsitteen kulttuurinen sosiaalityö

2009

Tunnustus Kansainväliseltä musiikkineuvostolta

Kansainvälinen musiikkineuvosto (International Music Council) myönsi Resonaarille Musical Rights Awards -tunnustuksen sen työstä musiikillisten oikeuksien toteutumisen puolesta. 

Resonaarigroup

Kehitysvammaiset muusikkoina -hanke alkaa Opetusministerön tukemana. Resonaari band -nimellä aikaisemmin toimineesta erilaisten oppijoiden yhtyeestä tulee Resonaarigroup ja ryhmän muusikot aloittavat tehostetussa musiikinopetuksessa. 

2008

Yhteistyö Skotlannissa alkaa

Yhteistyö, koulutus ja konsultointi Latviassa käynnistettävään erityisryhmien musiikkitoimintaan liittyen alkaa. Resonaari tekee edelleen tiivistä yhteistyötä Skotlantilaisen Drake Music Schoolin kanssa.

Kuvionuotit -suomalainen sosiaalinen innovaatio

Kuvionuotit® esitellään Ilkka Taipaleen toimittamassa kirjassa 100 sosiaalista innovaatiota Suomesta. Kirja oli vuonna 2014 käännetty jo 17 kielelle ja siitä ilmestyi Suomessakin 2. uudistettu painos.

2007

Kuvionuotit -avain kuntoutukseen

RAY:n rahoittamassa projektissa (2006 - 2008) tutkitaan ja kehitetään erityismusiikkikasvatuksen ja musiikkikasvatuksen sovelluksia kuten näkövammaisten kohokuvionuotteja sekä bändi- ja instrumenttiopetuksen sovelluksia. Prjoketin aikana luodaan teoriataustaa ja määritellään erityismusiikkikasvatuksen käsitettä.

Lisäksi projektissa perehdytään kuvionuottien terapia- ja kuntoutuskäyttöön: tarinasäveltämiseen kuvionuottien avulla musiikkipsykoterapiassa, motoriikan ja rytmiikan käyttöön neurokognitiivisessa kuntoutuksessa sekä kuvionuottien käyttöön tukea antavassa musiikkiterapiassa. 

Projektin aikana pohditaan kulttuurivallankumousta ja päätetään työskennellä sen puolesta. Erityisryhmiin kuuluvien henkilöiden nousemista tasa-arvoisiksi taiteilijoiksi muiden taiteilijoiden rinnalle on tuettava.

Yhteistyö Latviassa alkaa

Yhteistyö, koulutus ja konsultointi Latviassa käynnistettävään erityisryhmien musiikkitoimintaan liittyen alkaa.

2006

Tunnustus Kehitysvammatuki 57:lta

Kehitysvammatuki 57 palkitsee Resonaarin ja sen tekemän työn kunniamitalilla.

Yhteistyö Irlannissa alkaa

Yhteistyö, koulutus ja konsultointi Irlannissa käynnistettävään erityisryhmien musiikkitoimintaan liittyen alkaa.

Japaninkielinen kuvionuottikirja julkaistaan

Resonaarin ja xx:n yhteistyön tuloksena Japanissa julkaistaan japaninkielinen kuvionuottikirja, Japanese songs in Figurenotes.

2005

Vuoden valopilkku

Resonaarin johtajat Markku Kaikkonen ja Kaarlo Uusitalo palkitaan Yle TV1:n Vuoden valopilkku -palkinnolla

Valopilkkuraati perustelee, että Kaikkonen ja Uusitalo ovat työskennelleet ansiokkaasti etenkin kehitysvammaisten tavoitteellisessa musiikinopetuksessa ja he ovat olleet jatkuvasti kehittämässä musiikin opetusmetodeja erityisryhmille. Palkitsemalla Resonaarin raati halusi palkita myös ajatuksen siitä, että soittaminen ja luovuus sinänsä ovat olennaisia ihmisen elämässä.

Resonaari 10 vuotta

Resonaari juhlii 10-vuotisjuhlavuottaan ja järjestää ensimmäisen Resonaari soi -oppilaskonsertin yhteistyössä Zoom ry:n taiteilijoiden kanssa Savoy-teatterissa Helsingissä. 

Musica con Figurenotes -kirja julkaistaan

Kuvionuottikirja Musica con Figurenotes julkaistaan Italiassa.

2004

Musiikkikoululle taiteen perusopetusoikeus

Helsingin kaupunki myöntää Resonaarin musiikkikoululle taiteen perusopetusoikeuden ja Resonaari saa virallisen musiikkikoulun aseman.

Figuurnoodid -kirja julkaistaan

Kuvionuottikirja Figuurnoodid julkaistaan Virossa.

2002

Kuvionuotit® käyttöön

RAY:n rahoittaman projektin aikana (2002-2005) kehitetään erilaisille oppijoille suunnattuja erityismusiikkikasvatussovelluksia sekä bänditoiminnana ja instrumenttiopetuksen sovelluksia. Näkövammaisille suunnitellaan kohokuvionuotit. Resonaarin edustamaa toimintamallia ja -filosofiaa aletaan kutsua Resonaarimalliksi.

Kuvionuottiklubi

Resonaari alkaa ylläpitää moniammatillista asiantuntijoiden verkostoa.

Yhteistyö Virossa, Italiassa ja Japanissa käynnistyy

Yhteistyö, koulutus ja konsultointi erityisryhmien musiikkitoimintaa liittyen alkaa Japanissa ja Virossa. Italialaisten kanssa käynnistetään kuvionuottiprojekti.

2000

Myyntimenestys!

Edellisenä vuonna julkaistu Kuvionuotit -kirja on kevään ajan Kehitysvammaliiton myydyin julkaisu. Vuonna 2013 kirjasta otettiin jo 8. painos.

1999

Musiikkikoulu perustetaan

Resonaarin musiikkikoulu syntyy Resonaarissa toteuttettujen hankkeiden pilottiprojektina. Projektien myötä syntyneelle asiakaskunnalle aletaan tarjota kuvionuottimenetelmään perustuvaa kuntouttavaa musiikinopetusta.  Erityisryhmien musiikinopetuksen kysyntä ja tarve on suurta, koska vastaavanlaista toimintaa ei erityisryhmille ole olemassa. Ensimmäisenä lukuvuotena oppilaita on alle 20. Musiikkikoulun toiminta alkaa nopeasti laajentua oppilasmäärän kasvaessa ja musiikkikoulu itsenäistyy Resonaarissa omaksi yksikökseen.

Kuva Pekka Elomaa

Kuvionuotit -kirja julkaistaan

Ensimmäinen  Kaarlo Uusitalon ja Markku Kaikkosen tekemä kuvionuottikirja julkaistaan Kehitysvammaliiton kustantamana. Kirjassa esitellään kuvionuottimenetelmä ja sen käyttö. Laulustossa on kansanlauluja, lastenlauluja, ikivihreitä ja iskelmiä, hittejä ja idoleita sekä juhlalauluja.

Piano soikoon! Kuvionuoteista perinteiseen nuottikirjoitukseen

Pianonsoiton alkeispedagogiikkakirja julkaistaan.

1998

Kuvionuotit® - kehittämishanke käynnistyy

RAY:n rahoittama kuvionuottimenetelmän kehittämishanke v. 1998-2001 tuottaa nuotinkirjoitusmenetelmän ja uusia sovelluksia, joiden avulla kaikki voivat osallistua soittamiseen.

1997

Kuvionuotit® - idea uudesta menetelmästä

Kaarlo Uusitalo esittelee kuvionuottimenetelmän kirjassa Kuvionuotit. Uusitalo ja Markku Kaikkonen aloittavat kuvionuottimenetelmän kehittämisen Sibelius-akatemian aloitteesta.

1995

Resonaari perustetaan

Musiikin erityispalvelukeskus Resonaari perustetaan RAY:n projekti- ja investointiavustuksen tuella. Toiminta käynnistetään Helsingin kaupunkilähetyksen (nyk. HelsinkiMissio) ja Sibelius-Akatemian yhteistyönä. 

Keskeisin toimintamuoto on musiikkiterapiapalvelujen tarjoaminen Helsingin Kaupunkilähetyksen Nuorten kriisipisteen asiakkaille.