×
By using this site you agree to the use of cookies for analytics. Read more ›
Accept

Oppilaitosyhteistyö

HelsinkiMission Nuorten Kriisipisteen oppilaitosyhteistyön tavoitteina on ennaltaehkäisevä vaikuttamistyö nuorten parissa ja tiedon jakaminen avunsaannin mahdollisuuksista sekä Nuorten Kriisipisteen toiminnasta. Vaikeat ja haastavat elämäntilanteet kuuluvat ajoittain jokaisen elämään. Ne voivat kuitenkin olla myös mahdollisuus johonkin uuteen. Jokaisella meistä on voimavaroja, joiden varaan rakentaa uutta ja merkityksellistä. Yksin ei kannata jäädä. Nuorten Kriisipisteen slogan kuuluukin: Jaa maailmasi, et jää yksin.

Yksilöiden kanssa tekemässämme työssä tarjoamme ammatillista keskustelutukea haastavissa elämäntilanteissa oleville 12–29 -vuotiaille nuorille ja nuorille aikuisille. Oppilaitosyhteistyössä teemme yhteistyötä peruskoulujen, ammatillisten oppilaitosten, ammattikorkeakoulujen ja yliopistojen kanssa. Opiskelijaryhmien kanssa tehtävässä toiminnassa korostuu hyvinvointia tukevan tiedon jakamisen lisäksi pyrkimys aktivoida nuoria pohtimaan ja näkemään vaikutusmahdollisuuksiaan suhteessa omaan elämäntilanteeseen ja hyvinvointiin.

Mitä voimme konkreettisesti tarjota oppilaitoksille ja oppilasryhmille?

Nuorten psyykkiseen ja sosiaaliseen hyvinvointiin liittyvät työpajat/luennot
 

Yksi mahdollisuus on, että kriisityöntekijä jalkautuu oppilaitokseenne oppitunnille pitämään työpajaa tai luentoa. Työpajoissa kerromme alussa Nuorten Kriisipisteen toiminnasta mutta sen jälkeen fokusoimme pääasiallisesti johonkin teemaan. Mahdollisia teemoja voivat olla esimerkiksi kriisit, muutostilanteet ja niistä selviytyminen, omasta hyvinvoinnista huolehtiminen, stressinhallinta tai ahdistus. Tarkoitus on herättää keskustelua, saada nuoret reflektoimaan yhdessä teemaa ja pohtimaan samalla sen merkitystä erityisesti oman elämän kohdalla. Työpaja voi sisältää lyhyen johdattelun aiheeseen ja sen jälkeen erilaisia tehtäviä tai pienryhmätyöskentelyä. Lähestymistapa on ratkaisukeskeinen ja jokaisen nuoren omia voimavaroja korostava. Teemaa voidaan suunnitella yhteistyössä oppilaitoksen kanssa. Mikä on juuri teille tärkeä ja ajankohtainen aihe?
 

Vierailut Nuorten Kriisipisteellä

Erilaiset opiskelijaryhmät tai yhteistyökumppanit ovat tervetulleita tutustumiskäynnille Nuorten Kriisipisteen tiloihin Helsingin Albertinkadulle. Voimme ottaa kerrallaan vastaan korkeintaan 60 henkilöä. Tutustumiskäynnillä kerrotaan hieman HelsinkiMission toiminnasta ja tämän jälkeen keskitytään Nuorten Kriisipisteen toiminnan esittelyyn. Käyntiin on mahdollista yhdistää toiveidenne mukaisesti myös jonkun nuorten hyvinvointiin liittyvän teeman käsittelyä. Alalle opiskelevat nuoret kuulevat mielellään toiminnastamme, näihin vierailuihin on mahdollista yhdistää myös esimerkiksi työssä jaksamisen näkökulmaa. Tukioppilasryhmille vierailu on oiva mahdollisuus kuulla nuorten parissa tehtävästä kriisityöstä. Oppilastovereille onkin helpompaa kertoa Nuorten Kriisipisteen palveluista kun on itse käynyt tutustumassa meihin paikan päällä.

Mikä oppilaitosyhteistyön toimintamuoto sopii teille parhaiten? Ota rohkeasti yhteyttä, toimintaa ja yhteistyötä voidaan suunnitella mahdollisuuksien mukaan toiveenne huomioon ottaen. Toimintamme on maksutonta. Olethan meihin yhteydessä riittävän ajoissa, näin voimme palvella teitä hyvin ja tehdä yhdessä merkityksellistä, nuorten hyvinvointia edistävää työtä.

Yhteydenotot:

Saara Ahtola
Kriisityöntekijä, kouluyhteistyö
045 855 0952