×
By using this site you agree to the use of cookies for analytics. Read more ›
Accept

Usein kysytyt kysymykset

1. MIKSI TUKISIN HELSINKIMISSION TOIMINTAA?

Järjestömme tukijana olet mukana äärimmäisen tärkeässä työssä – taistelussa tappavan vaarallista yksinäisyyttä vastaan. Kyse on hengenvaarallisesta ilmiöstä, sillä pitkään jatkuva yksinäisyys nostaa kuoleman riskiä enemmän kuin ilmansaasteet, ylipaino tai alkoholin liikakäyttö. Puhumattakaan inhimillisestä kärsimyksestä, jota yksinäisyydestä aiheutuu.

HelsinkiMissio toimii yksinäisyyden vähentämiseksi. Yli 700 vapaaehtoistamme antavat aikaansa ja läsnäoloaan kaupunkimme yksinäisille vanhuksille, nuorille ja lapsiperheille. Ammattiauttajamme (14–15) tarjoavat keskusteluapua Nuorten kriisipisteessä, Krisjouren för ungassa ja Senioripysäkillä Helsingissä. Valtakunnallinen Senioripysäkki toimii lisäksi yli 30 paikkakunnalla ympäri Suomea.

Keskustelu- ja kriisiavun ammattilaiset sekä vapaaehtoiset tukihenkilöt, keikka-auttajat, ryhmänohjaajat ja Aamukorva-päivystäjät kohtaavat yksinäisiä yli 50 000 kertaa vuodessa.

Tarjoamamme apu on avun saajille maksutonta, joten pienituloisillakin on mahdollisuus päästä apumme piiriin.

2. MITEN HELSINKIMISSIO RAHOITTAA TOIMINTANSA?

HelsinkiMission tuotot vuonna 2016 olivat 4,8 miljoonaa euroa.

Toiminnan päärahoittaja on Raha-automaattiyhdistys (33 %). Toimintamme on kuitenkin hyvin riippuvainen myös varainhankinnasta, joka koostuu mm. yksityisten ihmisten ja yritysten antamasta tuesta. Tämä tuki kattaa noin kolmanneksen (27,2 %) koko rahoitustarpeesta, joista yksityisten ihmisten lahjoitusten osuus on 52,4 % (kuukausilahjoittajat, kertalahjoittajat, testamenttilahjoittajat), yrityksiltä tulevien avustusten osuus 11,9 % (pääyhteistyökumppanit Helsingin Osuuspankki, Sokotel ja Fennia).

 

TUOTOT TULOLÄHTEITTÄIN 2016:

 

VARAINHANKINTA 2016:

 

3. MITKÄ OLIVAT VARAINHANKINNAN KULUT VUONNA 2016?

Varainhankinnan kulut vuonna 2016 olivat 5,7 %.

4. MITÄ LAHJOITUKSELLANI TEHDÄÄN?

Lahjoitukset menevät seniorien, nuorten, lapsiperheiden sekä erityisryhmien parissa tekemämme työn kehittämiseen, ylläpitämiseen ja laajentamiseen. Käytämme rahaa joustavasti siellä missä apua eniten tarvitaan.

Auttamistyötämme varten kerätyt varat tarvitaan ammattilaisten palkkaukseen sekä vapaaehtoistoiminnasta syntyviin kuluihin. Vahva ammattiosaaminen on työssämme välttämätöntä. Koulutetut työntekijämme auttavat kriisiensä keskellä olevia nuoria. Tai ehkäisevät katu- ja kouluväkivaltaa. Tai antavat ammatillista keskusteluapua yksinäisille ja masentuneille vanhuksille ryhmissä. Tai opettavat kehitysvammaisia soittamaan.

Myös vapaaehtoiset saavat tehtäviinsä koulutuksen, jatkuvan tuen ja lisäkoulutuksia. HelsinkiMission vapaaehtoistoiminta onkin laadukasta sekä vapaaehtoisen että avun saajan näkökulmasta. 

Olemme yleishyödyllinen, voittoa tavoittelematon yhdistys. Hallitukselle ja luottamushenkilöille ei makseta palkkioita. HelsinkiMission palkallisille työntekijöille maksetaan sosiaalialan työehtosopimuksen mukaista palkkaa. Tarjoamamme apu on asiakkaille maksutonta Resonaarin musiikkikoulun antamaa opetusta lukuun ottamatta. 

Vaikuttavat mainoskampanjamme suunnitellaan ja toteutetaan pro bono -periaatteella. Pro bono kumppanimme, kuten mainostoimisto Folk Finland, Heku, Clear Channel ja Aller, ovat lahjoittaneet meille osaamistaan ja mediatilaa, joita ilman emme pystyisi kampanjoimaan huomiota herättäen ja pienin kustannuksin. 

5. ESIMERKKEJÄ MITÄ LAHJOITUKSILLA SAADAAN

10€ Yksinäinen vanhus osallistuu kuukauden verran ohjattuun ryhmätoimintaan (harrasteryhmät)

10€ Resonaarin oppilas tapaa vapaaehtoisen soittokaverinsa, jolta saa apua soittamisen harjoittelussa.

15€ Yksinäinen nuori tapaa vapaaehtoisen tukihenkilön, joka toimii hänelle myötätuntoisena ja turvallisena aikuisena.

20€ Yksinäinen äiti tai isä tapaa vapaaehtoisen äiti- tai isämentorin, jonka kanssa voi jakaa arjen haasteet ja huolet

25€ Yksinäinen seniori saa vapaehtoisesta keikka-auttajasta seuraa tai apua arkiaskareisiin.

100€ Apua tarvitseva nuori saa Nuorten kriisipisteellä ja Krisjouren för ungassa viiden kerran keskustelusarjan ammattiauttajan kanssa.

6. HELSINKIMISSIO ON SOSIAALIALAN JÄRJESTÖ, JOLLA ON KRISTILLINEN ARVOPOHJA TOIMINNASSAAN. MENEEKÖ LAHJOITUKSENI JOHONKIN USKONNOLLISEEN TOIMINTAAN?

Ei. Lahjoitukset menevät sosiaalialan työhön senioreiden, nuorten, lapsiperheiden ja erityisryhmien hyväksi. Apu kohdistetaan kaikkiin hädänalaisiin ihmisiin riippumatta heidän uskonnollisesta tai poliittisesta vakaumuksestaan. 

HelsinkiMissio toimii niiden sääntöjen mukaisesti, jotka ovat edellytyksenä Raha-automaattiyhdistyksen ja Helsingin kaupungin avustuksille. RAY ja Helsingin kaupunki eivät myönnä avustuksia uskonnolliseen toimintaan.

Järjestössä toimii myös sekä palkallisia työntekijöitä että vapaaehtoisia, joilla on omat erilaiset vakaumuksensa. Uskonnollisuutta ei kysytä rekrytoitaessa työntekijöitä tai vapaaehtoisia.

7. MITÄ KRISTILLINEN ARVOPOHJA HELSINKIMISSION
TOIMINNASSA MERKITSEE KÄYTÄNNÖSSÄ?

Kristillinen arvopohja liittyy HelsinkiMission historiaan. Helsingissä keväällä 1883 järjestetyssä pappeinkokouksessa nousi esille ajatus kaupunkilähetyksen perustamisesta. Yhdistys perustettiinkin jo loppuvuodesta 1883 auttamaan köyhiä ja hädänalaisia kaupunkilaisia, joiden määrä lisääntyi huolestuttavaa tahtia. Ulkomaisten esikuvien mukaan yhdistys sai nimen Helsingin Kaupunkilähetys. 

Arvopohjamme merkitsee esimerkiksi rakkautta, myötätuntoa, luottamusta ja toivoa. Järjestömme on kirkosta riippumaton itsenäinen yhdistys.