×
Aggredi – By using this site you agree to the use of cookies for analytics.
Accept

Tutkimus Aggredista

Aggredi-menetelmä on todettu tutkitusti tehokkaaksi: Oikeuspoliittisen tutkimuslaitoksen tutkimuksen mukaan Aggredin läpikäyneistä asiakkaista 75 % lopettaa väkivaltarikokset.

Linkki tutkimukseen:

Aggredi tutkimusyhteenveto suomeksi

Aggredi Executive Summary in English

Oikeuspoliittisen tutkimuslaitoksen tekemän tutkimuksen lisäksi Aggredista on julkaistu Helsingin kaupungin tietokeskuksen tutkimusartikkeli.

Helsingin kaupungin tietokeskuksen tutkimus kohdentui projektin työtapojen arviointiin ja toisaalta onnistuneen intervention edellytysten tunnistamiseen. Tutkimusta varten haastateltiin sekä Aggredi -projektin työntekijöitä että asiakkaita.

Markus Laineen ja Martti Tuomisen Tutkimusartikkeli Ne ymmärtää katujen todellisuutta – Kokemuksia toisenlaisesta väkivaltatyöstä on julkaistu Helsingin kaupungin tietokeskuksen Kvartti lehdessä.

Linkki Kvartti-lehden nettijulkaisuun